Aita meil seista enda õiguste eest

MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing (Diabeedikool) viib 07.07.-16.08.2020 läbi küsitlust 1. tüüpi diabeeti põdevate inimeste olukorra ja murede kaardistamiseks. Küsitluse tulemusi kasutame diabeediga inimeste huvide esindamiseks poliitikakujundajate juures ning teenuste arendamiseks.

Uuringu viime läbi projekti „1. tüüpi diabeeti põdevate inimeste huvikaitse arendamine“ raames.

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Küsitlusele ootame vastama diabeeti põdevate laste vanemaid ning täiskasvanuid, kes ise põevad 1. tüüpi diabeeti. Vastata saab elektrooniselt ja ka paberil. Paberankeete jagame põhiliselt endokrinoloogide kabinettides.

Küsitluse tulemustest valmib raport, mida 2020.a. sügisel tutvustame erinevatel üritustel nii diabeeti põdevatele inimestele kui ka riigiasutustele, eelkõige Sotsiaalministeeriumile, Haigekassale ja Sotsiaalkindlustusametile.

Jaga seda uudist!

Astu MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu liikmeks