1. tüüpi diabeet on haigus, mille igapäevane kontrolli all hoidmine nõuab teadmisi ja oskusi. Rehabilitatsiooniteenuste eesmärk on parandada inimese ja tema lähedaste kohanemist haigusega ja toetada igapäevast toimetulekut.

Kõik Diabeedikooli nõustamised ja koolitused on rehabilitatsiooniteenused, millega anname teadmisi ja oskusi diabeediga igapäevaseks toimetulekuks. Laste puhul aitame ka toetada õppimist ja kaasatust ühiskonda, tööealiste inimeste puhul hoida ära töövõime vähenemist.

Rehabilitatsiooniteenuse eest tasub riik, kuid see tähendab, et esmalt hinnatakse, kas inimesel on õigus ja vajadus seda teenust kasutada. Teenuse taotlemise protsess sõltub inimese vanusest ja sellest, kas tal on puue või osaline töövõime.

Rehabilitatsiooniteenuse saamise eelduseks on, et lapsel on puue (keskmine, raske või sügav).

Puude taotlemine

Esmalt tuleb alustada puude raskusastme hindamisest. Info selle kohta koos taotlusvormiga on leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

1. tüüpi diabeeti põdev laps vajab kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet igal ööpäeval. Taotluses ei ole spetsiaalseid küsimusi diabeedi puhuks. Info tuleb kirja panna küsimuste juures olevasse lahtrisse „Muu“. Näiteks:

 • hügieenitoimingud: vajab abi kanüülide paigaldamisel ja hooldamisel või süstekohtade ülevaatamisel jms;
 • söömine: vajab kõikidel toidukordadel igapäevast abi toidu süsivesikutesisalduse ja sellele vastava insuliinikoguse arvestamisel jms;
 • liikumine: füüsilise koormuse juures vajab täiskasvanu järelevalvet, kes oskab anda esmaabi kerge hüpoglükeemia korral ning on koolitatud tegutsema ka raske hüpoglükeemia korral (glükagooni süstimine) jms;
 • juhendamine ja järelevalve: laps vajab ööpäev ringi täiskasvanu abi, kes vastutab toitumise jälgimise, insuliini õigeaegse manustamise ja veresuhkrutaseme mõõtmise eest.

Taotluse võib täita elektrooniliselt või paberil. Kui taotlemise käigus tekib küsimusi, siis võib julgelt ühendust võtta Diabeedikooli nõustajatega.

Rehabilitatsiooni taotlemine

Kui lapsel on puude määramine tehtud, siis järgmise sammuna tuleks taotleda rehabilitatsiooniteenusele suunamist. Taotlus tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile ja seda on võimalik teha mitmel erineval viisil:

10 tööpäeva jooksul saadab Sotsiaalkindlustusamet avaldusele vastuse (suunamisotsuse). Sellest alates on lapsevanemal aega 60 päeva, et end rehabilitatsiooniteenuse osutaja juures registreerida. Kui soovid kasutada Diabeedikooli teenuseid, siis võta meiega ühendust ja anna teada oma lapse suunamisotsuse number (Sotsiaalkindlustusameti suunamisotusest, number on kujul K00…).

Lapsel on võimalik kasutada aastas kuni 2580 euro eest rehabilitatsiooniteenuseid.

Rehabilitatsiooniteenuse saamise eelduseks on, et noorel või täiskasvanul on puuduv või osaline töövõime. Seda hindab Töötukassa.

Töövõime hindamine

Töövõime hindamisel võetakse arvesse teie terviseseisundit ning sellest tulenevaid tegutsemise ja osaluse piiranguid. Lisaks inimese enda kirjeldustele ankeedis võetakse arvesse ka arsti sissekandeid e-tervises. Seetõttu on oluline, et  oleksite enne töövõime hindamist külastanud arsti (endokrinoloog, perearst, vajadusel ka teised spetsialistid). Arsti vastuvõtul öelge talle, et lähete töövõimet hindama ja seetõttu on oluline, et arsti sissekanne e-tervisesse kirjeldaks diabeedist tulenevaid takistusi igapäevaelus (nt. esineb nii hüpo- kui hüperglükeemiat).

Töövõime hindamise taotlust saab esitada:

Töövõime hindamise ankeeti täites tuleks kindlasti kirjeldada olukordi, mis kaasnevad madala või kõrge veresuhkrutaseme korral:

 • värin, südamekloppimine, nõrkus, koordinatsioonihäired, ohtude hindamine liikumisel – 1. ja 2.valdkond (liikumine ja käeline tegevus)
 • nägemishäired, kõnehäired, hajevilolek, ärrituvus – 3.valdkond (suhtlemine)
 • teadvusetus, krambid – 4.valdkond (teadvusel püsimine ja enesehooldus)
 • mõtlemis- ja keskendumishäired, haigusväsimus, kurnatus, mäluprobleemid – 5.valdkond (õppimine ja tegevuste elluviimine)
 • hirm, et üksi olles ei anna keegi esmaabi (6.valdkond)
 • närvilisus, rahutus, hirm, hüpo korral ei käitu kohaselt – 7.valdkond (inimestevaheline lävimine ja suhted)
 • higistamine, kahvatus, iiveldus, kuumatunne, nälg, halvad unenäod – 8.küsimus (ravimite tarvitamise kõrvalmõju) või 9.küsimus (muud tervisehäired)

Kui teete töövõime hindamise ankeedi esimeses osas märke, et lisaks töövõime hindamisele taotlete sama ankeediga ka puude raskusastme hindamist, siis läheb see ankeet kahte asutusse – Töötukassasse ja Sotsiaalkindlustusametisse.

Kui ankeedi täitmisel tekib küsimusi, siis võib julgelt ühendust võtta Diabeedikooli nõustajatega.

Töötukassa teeb otsuse 30 tööpäeva jooksul ja seejärel läheb taotlus edasi Sotsiaalkindlustusametisse puude hindamiseks. Töötukassa otsuses on kirjas, kas inimesel on osaline töövõime, puuduv töövõime või töövõime vähenemist ei tuvastatud. Viimasel juhul tasub teha uus taotlus, aga eelnevalt võiks ühendust võtta Diabeedikooli nõustajatega.

Vastavalt sellele, kas Töötukassa on määranud osalise või puuduva töövõime, tuleb edasi tegutseda.

Osalise töövõimega inimeste rehabilitatsiooniteenuse eest tasub Töötukassa. Eelduseks on, et inimene kas õpib, töötab või otsib tööd. Selleks tuleb ühendust võtta endale lähima Töötukassa esindusega. Öelge, et olete osalise töövõimega ja soovite tööalast rehabilitatsiooniteenust. Teid kutsutakse Töötukassasse kohale, kus peate selgitama, milleks teil on teenust vaja. Töötukassa väljastab suunamiskirja, millega saate pöörduda 7 päeva jooksul teenuseosutaja juurde.

Töötukassa saab teie tööalase rehabilitatsiooni eest tasuda kuni 1800 eurot kalendriaastas.

Puuduva töövõime korral rehabilitatsiooniteenust läbi Töötukassa ei saa, vaid selleks tuleb kasutada Sotsiaalkindlustusametit.

Taotlus tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile ja seda on võimalik teha mitmel erineval viisil:

Peale taotluse esitamist võtab Teiega ühendust Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja, kes kutsub Teid kohtumisele, et hinnata rehabilitatsioonivajadust. Selle vestluse põhjal otsustab Sotsiaalkindlustusamet, kas vajate rehabilitatsiooniteenust. Kui vastus on positiivne, saadetakse Teile suunamiskiri, millega peate end teenuse osutaja juures registreerima.

Sotsiaalkindlustusamet tasub rehabilitatsiooniteenuste eest kuni 1132 eurot aastas.

Diabeedikooli (MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu)

REHABILITATSIOONITEENUSTE HINNAKIRI

kehtib alates 01.01.2019.

Teenuse liik Teenuse hind ilma käibemaksuta, eur/h Käibemaks Teenuse hind käibemaksuga, eur/h
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus 40,00 8,00 48,00
Sotsiaaltöötaja grupiteenus 20,00 4,00 24,00
Õe individuaalteenus 40,00 8,00 48,00
Õe grupiteenus 20,00 4,00 24,00
Psühholoogi individuaalteenus 50,00 10,00 60,00
Psühholoogi grupiteenus 20,00 4,00 24,00
Eripedagoogi individuaalteenus 40,00 8,00 48,00
Eripedagoogi grupiteenus 20,00 4,00 24,00
Tegevusterapeudi individuaalteenus 40,00 8,00 48,00
Tegevusterapeudi grupiteenus 20,00 4,00 24,00
Loovterapeudi individuaalteenus 40,00 8,00 48,00
Loovterapeudi grupiteenus 20,00 4,00 24,00
Logopeedi individuaalteenus 40,00 8,00 48,00
Logopeedi grupiteenus 20,00 4,00 24,00
Kogemusnõustaja individuaalteenus 40,00 8,00 48,00
Kogemusnõustaja grupiteenus 20,00 4,00 24,00
Füsioterapeudi individuaalteenus 40,00 8,00 48,00
Füsioterapeudi grupiteenus 20,00 4,00 24,00
Arsti teenus 70,00 14,00 84,00

Märkused:

 • Grupiteenuste hind on ühe grupis osaleja kohta.
 • 1-tunnise teenuse arvestuses on kuni 45 minutit tegevust kliendiga ja 15 minutit seansi ettevalmistust ning tulemuste dokumenteerimist.