1. tüüpi diabeet on haigus, mille igapäevane kontrolli all hoidmine nõuab teadmisi ja oskusi. Rehabilitatsiooniteenuste eesmärk on parandada inimese ja tema lähedaste kohanemist haigusega ja toetada igapäevast toimetulekut.

Kõik Diabeedikooli nõustamised ja koolitused on rehabilitatsiooniteenused, millega anname teadmisi ja oskusi diabeediga igapäevaseks toimetulekuks. Laste puhul aitame ka toetada õppimist ja kaasatust ühiskonda, tööealiste inimeste puhul hoida ära töövõime vähenemist.

Rehabilitatsiooniteenuse eest tasub riik, kuid see tähendab, et esmalt hinnatakse, kas inimesel on õigus ja vajadus seda teenust kasutada. Teenuse taotlemise protsess sõltub inimese vanusest ja sellest, kas tal on puue või osaline töövõime.

Rehabilitatsiooniteenuse saamise eelduseks on, et lapsel on puue (keskmine, raske või sügav).

Puude taotlemine

Esmalt tuleb alustada puude raskusastme hindamisest. Info selle kohta koos taotlusvormiga on leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

1. tüüpi diabeeti põdev laps vajab kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet igal ööpäeval. Taotluses ei ole spetsiaalseid küsimusi diabeedi puhuks. Info tuleb kirja panna küsimuste juures olevasse lahtrisse „Muu“. Näiteks:

 • hügieenitoimingud: vajab abi kanüülide paigaldamisel ja hooldamisel või süstekohtade ülevaatamisel jms;
 • söömine: vajab kõikidel toidukordadel igapäevast abi toidu süsivesikutesisalduse ja sellele vastava insuliinikoguse arvestamisel jms;
 • liikumine: füüsilise koormuse juures vajab täiskasvanu järelevalvet, kes oskab anda esmaabi kerge hüpoglükeemia korral ning on koolitatud tegutsema ka raske hüpoglükeemia korral (glükagooni süstimine) jms;
 • juhendamine ja järelevalve: laps vajab ööpäev ringi täiskasvanu abi, kes vastutab toitumise jälgimise, insuliini õigeaegse manustamise ja veresuhkrutaseme mõõtmise eest.

Taotluse võib täita elektrooniliselt või paberil. Kui taotlemise käigus tekib küsimusi, siis võib julgelt ühendust võtta Diabeedikooli nõustajatega.

Rehabilitatsiooni taotlemine

Kui lapsel on puude määramine tehtud, siis järgmise sammuna tuleks taotleda rehabilitatsiooniteenusele suunamist. Taotlus tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile ja seda on võimalik teha mitmel erineval viisil:

10 tööpäeva jooksul saadab Sotsiaalkindlustusamet avaldusele vastuse (suunamisotsuse). Sellest alates on lapsevanemal aega 60 päeva, et end rehabilitatsiooniteenuse osutaja juures registreerida. Kui soovid kasutada Diabeedikooli teenuseid, siis võta meiega ühendust ja anna teada oma lapse suunamisotsuse number (Sotsiaalkindlustusameti suunamisotusest, number on kujul K00…).

Lapsel on võimalik kasutada aastas kuni 2580 euro eest rehabilitatsiooniteenuseid.

Rehabilitatsiooniteenuse või kogemusnõustamise teenuse saamise eelduseks on, et noorel või täiskasvanul on puuduv või osaline töövõime. Seda hindab Töötukassa.

Töövõime hindamine

Töövõime hindamisel võetakse arvesse teie terviseseisundit ning sellest tulenevaid tegutsemise ja osaluse piiranguid. Lisaks inimese enda kirjeldustele ankeedis võetakse arvesse ka arsti sissekandeid e-tervises. Seetõttu on oluline, et  oleksite enne töövõime hindamist külastanud arsti (endokrinoloog, perearst, vajadusel ka teised spetsialistid). Arsti vastuvõtul öelge talle, et lähete töövõimet hindama ja seetõttu on oluline, et arsti sissekanne e-tervisesse kirjeldaks diabeedist tulenevaid takistusi igapäevaelus (nt. esineb nii hüpo- kui hüperglükeemiat).

Töövõime hindamise taotlust saab esitada:

Töövõime hindamise ankeeti täites tuleks kindlasti kirjeldada olukordi, mis kaasnevad madala või kõrge veresuhkrutaseme korral:

 • värin, südamekloppimine, nõrkus, koordinatsioonihäired, ohtude hindamine liikumisel – 1. ja 2.valdkond (liikumine ja käeline tegevus)
 • nägemishäired, kõnehäired, hajevilolek, ärrituvus – 3.valdkond (suhtlemine)
 • teadvusetus, krambid – 4.valdkond (teadvusel püsimine ja enesehooldus)
 • mõtlemis- ja keskendumishäired, haigusväsimus, kurnatus, mäluprobleemid – 5.valdkond (õppimine ja tegevuste elluviimine)
 • hirm, et üksi olles ei anna keegi esmaabi (6.valdkond)
 • närvilisus, rahutus, hirm, hüpo korral ei käitu kohaselt – 7.valdkond (inimestevaheline lävimine ja suhted)
 • higistamine, kahvatus, iiveldus, kuumatunne, nälg, halvad unenäod – 8.küsimus (ravimite tarvitamise kõrvalmõju) või 9.küsimus (muud tervisehäired)

Kui teete töövõime hindamise ankeedi esimeses osas märke, et lisaks töövõime hindamisele taotlete sama ankeediga ka puude raskusastme hindamist, siis läheb see ankeet kahte asutusse – Töötukassasse ja Sotsiaalkindlustusametisse.

Kui ankeedi täitmisel tekib küsimusi, siis võib julgelt ühendust võtta Diabeedikooli nõustajatega.

Töötukassa teeb otsuse 30 tööpäeva jooksul ja seejärel läheb taotlus edasi Sotsiaalkindlustusametisse puude hindamiseks. Töötukassa otsuses on kirjas, kas inimesel on osaline töövõime, puuduv töövõime või töövõime vähenemist ei tuvastatud. Viimasel juhul tasub teha uus taotlus, aga eelnevalt võiks ühendust võtta Diabeedikooli nõustajatega.

Vastavalt sellele, kas Töötukassa on määranud osalise või puuduva töövõime, tuleb edasi tegutseda.

Osalise töövõimega inimeste rehabilitatsiooniteenuse või kogemusnõustamise teenuse eest tasub Töötukassa. Eelduseks on, et inimene kas õpib, töötab või otsib tööd.

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi. Töötukassa saab teie tööalase rehabilitatsiooni eest tasuda kuni 1800 eurot kalendriaastas.

Kogemusnõustamise teenus on  mõeldud eelkõige inimestele, kes vajavad oma probleemide lahendamiseks teise sarnase tervisehäirega inimese toetust. Töötukassa tasub kuni 10 kogemusnõustamise tunni eest.

Teenuste kasutamiseks tuleb ühendust võtta endale lähima Töötukassa esindusega. Öelge, et olete osalise töövõimega ja seda, kumba teenust soovite: rehabilitatsiooniteenust või kogemusnõustamise teenust. Vajadusel võite enne Diabeedikooliga ühendust võtta, et teenuse valikul selgust saada. Teid kutsutakse Töötukassasse kohale, kus peate selgitama, milleks teil on teenust vaja. Töötukassa väljastab suunamiskirja, millega saate pöörduda 7 päeva jooksul teenuseosutaja juurde.

Puuduva töövõime korral rehabilitatsiooniteenust läbi Töötukassa ei saa, vaid selleks tuleb kasutada Sotsiaalkindlustusametit.

Taotlus tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile ja seda on võimalik teha mitmel erineval viisil:

Peale taotluse esitamist võtab Teiega ühendust Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja, kes kutsub Teid kohtumisele, et hinnata rehabilitatsioonivajadust. Selle vestluse põhjal otsustab Sotsiaalkindlustusamet, kas vajate rehabilitatsiooniteenust. Kui vastus on positiivne, saadetakse Teile suunamiskiri, millega peate end teenuse osutaja juures registreerima.

Sotsiaalkindlustusamet tasub rehabilitatsiooniteenuste eest kuni 1132 eurot aastas.

HINNAKIRI

NB: KÕIK meie spetsialistide nõustamised on tasulised.

Kehtib alates 01.01.2024

Teenuse liik Teenuse hind ilma käibemaksuta, eur/h

Käibemaks

22%

Teenuse hind käibemaksuga, eur/h
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus 75,00 16,5 91,50
Sotsiaaltöötaja grupiteenus 36,89 8,11 45,00
Õe individuaalteenus 75,00 16,5 91,50
Õe grupiteenus 36,89 8,11 45,00
Psühholoogi individuaalteenus 75,00 16,5 91,50
Psühholoogi grupiteenus  36,89 8,11 45,00
Eripedagoogi individuaalteenus 75,00 16,5 91,50
Eripedagoogi grupiteenus  36,89 8,11 45,00
Tegevusterapeudi individuaalteenus 75,00 16,5 91,50
Tegevusterapeudi grupiteenus  36,89 8,11 45,00
Loovterapeudi individuaalteenus 75,00 16,5 91,50
Loovterapeudi grupiteenus  36,89 8,11 45,00
Logopeedi individuaalteenus 75,00 16,5 91,50
Logopeedi grupiteenus  36,89 8,11 45,00
Kogemusnõustaja individuaalteenus 75,00 16,5 91,50
Kogemusnõustaja grupiteenus  36,89 8,11 45,00
Töötukassa lepinguline kogemusnõustamine  40,98 9,02 50,00
Füsioterapeudi individuaalteenus 75,00 16,5 91,50
Füsioterapeudi grupiteenus  36,89 8,11 45,00
Arsti teenus 139,34 25,00 170,00
Koolitus haridusasutuses (koolituse pikkus min. 2h) 122,95 27,05 150,00
Taotluste ja dokumentide täitmise nõustamine 59,02 12,98 72,00

Vastuvõtu aega on võimalik muuta või tühistada hiljemalt 24h enne vastuvõttu. Vastuvõtule mitte ilmumisel, sh sellest teavitamata jätmisel vähemalt 24h enne vastuvõttu, on klient kohustatud teenuse eest tasuma täies mahus. Mitmepäevase koolituse saab ilma tasu maksmata tühistada hiljemalt 72h enne koolituse algust. Hilisemal tühistamisel oleme sunnitud rakendama osalise tasu nõudmist, kuna teie osalemisega on gruppi komplekteerides arvestatud.

Märkused:

 • Grupiteenuste hind on ühe grupis osaleja kohta.
 • 1-tunnise teenuse arvestuses on kuni 45 minutit tegevust kliendiga ja 15 minutit seansi ettevalmistust ning tulemuste dokumenteerimist.