MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing

HUVIKAITSE, DIABEEDIHARIDUS JA TUGIVÕRGUSTIK

Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing (ELDÜ) alustas tegevust 2009.a. sügisel eesmärgiga kaitsta 1. tüüpi diabeeti põdevate laste ja noorte õigusi ning esindada nende huvisid.

ELDÜ tegevuse fookus on olnud kahel suunal.

Huvikaitsetegevus

2012. aastast ELDÜ juhtimisel pidevalt kestnud läbirääkimised Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumiga on järk-järgult parandanud diabeedi abivahendite kättesaadavust. 2019.a. alguseks jõudsime Eestis olukorrani, kus kõik olulised ravitarvikud on Haigekassa poolt 90%-lise määraga hüvitatavad ning lapse diabeediravi tulemuslikkus ei sõltu enam pere rahalistest võimalustest. Tarvikute hüvitamises täiskasvanutele on veel vajakajäämisi, mistõttu jätkame läbirääkimisi ka edaspidi. Tegeleme diabeedialase teadlikkuse tõstmisega ühiskonnas. Senise tegevuse tulemusel oleme muutunud riigile usaldusväärseks partneriks ja osaleme erinevates töörühmades.

Patsiendiharidus

Diabeedikooli nime all pakume diabeeti põdevatele lastele ja täiskasvanutele ning nende lähedastele diabeedialaseid tugiteenuseid – nõustamisi, koolitusi ja kokkusaamisi üle Eesti. Meie nõustajat saab kutsuda lapse kooli või lasteaeda kohapeale diabeedikoolitust läbi viima. Meie eesmärgiks on pakkuda kaasaegseid tõenduspõhiseid teadmisi ja praktilisi oskusi igapäevaseks diabeediga toimetulekuks. Diabeet on haigus, mis nõuab heade ravitulemuste saavutamiseks nii patsiendi kui ka tema lähedaste kõrget haigusteadlikkust ja suurt igapäevast panust. Meie pakutavate tugiteenuste abil saad muuta oma elu diabeediga lihtsamaks, rahulikumaks ja rõõmsamaks.

ELDÜ juhatusse kuuluvad Tallinna Lastehaigla endokrinoloogiateenistuse juhataja ja Eesti Lastearstide Seltsi president dr Ülle Einberg, Kristi Peegel, Piret Loomets ja Sigrid Vorobjov. Kolme viimast juhatuse liiget seob diabeediteemaga see, et kõigi peres kasvab diabeeti põdev laps.

juhatuse liikmed Piret Loomets, dr. Ülle Einberg, Kristi Peegel ja Sigrid Vorobjov

Astu MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu liikmeks

MIDA TÄHENDAB LIIKMEKS OLEMINE

  • Võimendame oma liikmete häält. Riigiga suhtlemisel ja huvikaitsetegevuses esindame eelkõige oma liikmeid. Mida suurem on meie liikmeskond, seda tõsiseltvõetavamad oleme me riigiasutustega läbirääkimistel. Astudes meie liikmeks, võid kindel olla, et aitame riigi või kohaliku omavalitsuse tasandil Sinu murede lahendamisele kaasa.

  • Info jagamine. Ühingu liikmeteni jõuab e-posti teel kiirelt uuem ja olulisem info diabeedivaldkonna kohta. Muudatused Haigekassa reeglites, puude või töövõimatuse määramisel, uute ravitarvikute jõudmine Eestisse – meie käest saab usaldusväärset infot.

  • Kutsed üritustele. Korraldame regulaarselt diabeedialaseid infopäevi ja konverentse. Teavitame oma liikmeid varakult ja pakume tasuta või soodustingimustel osalemist.

LIIKMEMAKS

Vastavalt meie põhikirjale on ühingu liige kohustatud tasuma:

– ühekordse sisseastumistasu (10 €) ja

– regulaarse liikmemaksu (25 € kalendriaastas).

Alates 2022. aastast on ühingu liikmemaks 25 eurot aastas ja ühekordne sisseastumistasu 10 eurot.

ELDÜ kasutab liikmemaksutulu ürituste läbiviimiseks ja majanduskude katmiseks, sh kodulehe haldus, raamatupidamisteenus, kontoritarbed jm.

Liikmemaksu on liige kohustatud tasuma üks korda aastas.

Makse saaja: MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing

Arvelduskonto EE972200221047225180

Makse selgitus: liikmemaks

PROJEKTID

Siit leiad meie ühingu poolt elluviidavad projektid

2020-12-07T11:56:36+02:00

AEF: huvikaitse arendamine

ELDÜ viib 16.03.2020-15.03.2021. ellu projekti "1. tüüpi diabeeti põdevate inimeste huvikaitse arendamine" Projekti eesmärgiks on 1. tüüpi diabeeti põdevate

2021-01-15T14:11:03+02:00

KÜSK: Diabeedikool

ELDÜ viib 1.12.2019 – 31.12.2020 ellu projekti “Arusaadava kommunikatsiooni huvides nimevahetus: Diabeedikool”. Projekti tulemusel luuakse kaubamärk Diabeedikool, mis on 1.

2019-12-12T15:20:13+02:00

KÜSK: ELDÜ laieneb Lõuna-Eestisse

ELDÜ viis 01.09.2017 – 31.10.2018 ellu projekti „ELDÜ laieneb Lõuna-Eestisse“. Projekti tulemusena on ELDÜ pakutav professionaalne ja kaasaegne diabeedi-alane rehabilitatsiooniteenus