MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing

HUVIKAITSE, DIABEEDIHARIDUS JA TUGIVÕRGUSTIK

Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing (ELDÜ) alustas tegevust 2009.a. sügisel eesmärgiga kaitsta 1. tüüpi diabeeti põdevate laste ja noorte õigusi ning esindada nende huvisid.

ELDÜ tegevuse fookus on olnud kahel suunal.

Huvikaitsetegevus

2010. aastast ELDÜ juhtimisel peetud läbirääkimised Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumiga on järk-järgult parandanud diabeedi abivahendite kättesaadavust.  Tarvikute hüvitamises on tänaseks kaks puudust: isemõtleva close-loop insuliinipumba omaosalus on patsiendile 25%, st pea 1000 eurot ja täiskasvanutele ei ole täna insuliinpumbaravis riiklikke soodustusi.  Jätkame läbirääkimisi. Tegeleme diabeedialase teadlikkuse tõstmisega ühiskonnas. Senise tegevuse tulemusel oleme muutunud riigile usaldusväärseks partneriks ja osaleme erinevates töörühmades. Oleme koos partneritega juba kolm aastat vedanud Maailma Diabeedipäeva tähistamiseks liikumisüritust “Liikudes teeme head!

Patsiendiharidus

Diabeedikooli nime all pakume diabeeti põdevatele lastele ja täiskasvanutele ning nende lähedastele diabeedialaseid tugiteenuseid – nõustamisi, koolitusi ja kokkusaamisi üle Eesti. Meie nõustajat saab kutsuda lapse kooli või lasteaeda kohapeale diabeedikoolitust läbi viima. Meie eesmärgiks on pakkuda kaasaegseid tõenduspõhiseid teadmisi ja praktilisi oskusi igapäevaseks diabeediga toimetulekuks. Diabeet on haigus, mis nõuab heade ravitulemuste saavutamiseks nii patsiendi kui ka tema lähedaste kõrget haigusteadlikkust ja suurt igapäevast panust. Meie pakutavate tugiteenuste abil saad muuta oma elu diabeediga lihtsamaks, rahulikumaks ja rõõmsamaks.

ELDÜ juhatusse kuuluvad Tallinna Lastehaigla endokrinoloogiateenistuse juhataja ja Eesti Lastearstide Seltsi president dr Ülle Einberg, Kristi Peegel, ja Sigrid Vorobjov. Kahe viimase juhatuse liikme peredes kasvab diabeeti põdev laps.

Astu MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu liikmeks

MIDA TÄHENDAB LIIKMEKS OLEMINE

  • Võimendame oma liikmete häält. Riigiga suhtlemisel ja huvikaitsetegevuses esindame eelkõige oma liikmeid. Mida suurem on meie liikmeskond, seda tõsiseltvõetavamad oleme me riigiasutustega läbirääkimistel. Astudes meie liikmeks, võid kindel olla, et aitame riigi või kohaliku omavalitsuse tasandil Sinu murede lahendamisele kaasa.

  • Info jagamine. Ühingu liikmeteni jõuab kiirelt uuem ja olulisem info diabeedivaldkonna kohta. Muudatused Haigekassa reeglites, puude või töövõimatuse määramisel, uute ravitarvikute jõudmine Eestisse – meie käest saab usaldusväärset infot. Jagame seda oma Facebooki kanalites “ELDÜ” ja “Diabeedikool”.

LIIKMEMAKS

Vastavalt meie põhikirjale ootame ühingu liikmetelt:

– ühekordse sisseastumistasu tasumist (10 €) ja

– regulaarse liikmemaksu tasumist üks kord aastas iga aasta 1. veebruariks (25 € liikme kohta).

ELDÜ kasutab liikmemaksu ürituste läbiviimiseks ja majanduskude katmiseks, sh kodulehe ja FB haldus, raamatupidamisteenus, kontoritarbed jm.

Makse saaja: MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing

Arvelduskonto EE972200221047225180

Makse selgitus: liikmemaks

PROJEKTID

Siit leiad meie ühingu poolt elluviidavad projektid

2021-01-15T14:11:03+02:00

KÜSK: Diabeedikool

ELDÜ viib 1.12.2019 – 31.12.2020 ellu projekti “Arusaadava kommunikatsiooni huvides nimevahetus: Diabeedikool”. Projekti tulemusel luuakse kaubamärk Diabeedikool, mis on 1.

2019-12-12T15:20:13+02:00

KÜSK: ELDÜ laieneb Lõuna-Eestisse

ELDÜ viis 01.09.2017 – 31.10.2018 ellu projekti „ELDÜ laieneb Lõuna-Eestisse“. Projekti tulemusena on ELDÜ pakutav professionaalne ja kaasaegne diabeedi-alane rehabilitatsiooniteenus

2020-12-07T11:56:36+02:00

AEF: huvikaitse arendamine

ELDÜ viib 16.03.2020-15.03.2021. ellu projekti "1. tüüpi diabeeti põdevate inimeste huvikaitse arendamine" Projekti eesmärgiks on 1. tüüpi diabeeti põdevate