Üldkoosoleku teade

Tallinnas, 22.11.2022

MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu korduv üldkoosolek
toimub 01.12.22 algusega kell 14.00.

Päevakava:
1. 2021. a. majandusaasta aruande kinnitamine, aruanne leitav kodulehel:
https://diabeedikool.ee/wp-content/uploads/2022/08/ELDU-2021-MAA.pdf’

2. Juhatuse liikmete valimine järgmiseks kolmeks aastaks.

3. Põhikirja muutmine. Kehtiv põhikiri on jäänud jalgu mh mittetulundusühingute
seadusele ja vajab kaasajastamist nii sisus, mõttes kui sõnastuses. Kehtiv põhikiri on
leitav kodulehel: https://diabeedikool.ee/wp-
content/uploads/2020/01/ELDU_pohikiri_09.12.2016.pdf’

Täname, kui saad koosolekust osa võtta!

Juhatus