Kui tunned, et erinevate dokumentide täitmine ja terviseolukorraga seotud taotluste esitamine ning asjaajamine käib üle jõu, saab Sind aidata sotsiaaltöötaja. Ta annab Sulle ülevaate erivajadustega inimeste õigustest, toetustest ja teenustest. Abistab taotluste täitmisel ja asjaajamisel, aitab suhelda ametnikega, et leida inimese murele kõige sobivam lahendus.

Registreeri nõustamisele

Toimumiskohad

  • TALLINN. Nõustamine toimub Diabeedikooli ruumides (Liimi 1-312, Tallinn).
  • TARTU. Nõustamine toimub Diabeedikooli ruumides (Soola 3, Tartu).
  • MUJAL EESTIS. Kokkuleppel kliendiga pakume nõustamisi ka e-kanaleid kasutades või telefoni teel.
Registreeri nõustamisele

Kõik Diabeedikooli nõustamised ja koolitused on rehabilitatsiooniteenused, millega anname teadmisi ja oskusi diabeediga igapäevaseks toimetulekuks. Teenused on tasuta, kui klient on suunatud rehabilitatsiooniteenusele Sotsiaalkindlustusameti või Töötukassa kaudu.

Ilma rehabilitatsiooniteenusele suunamiseta on kõigil võimalik teenuseid kasutada vastavalt meie hinnakirjale.

Täpsem info rehabilitatsiooni kohta

“Sotsiaaltöötaja abiga sain teada, et kohalik omavalitsus saab aidata minu muresid lahendada”

anonüümne, 50-aastane mees

NÕUSTAJAD

HELENA SUURVÄRAVSotsiaaltöötaja
Helena Suurvärav töötab Diabeedikoolis sotsiaaltöötajana. Hariduse on ta omandanud vanglaametniku, sotsiaalhoolduse ning sotsiaaltöö erialal, kõigil aladel on tal ka töökogemus. Helena on tütre ja poja ema. Diabeedikoolis nõustab Helena inimesi kohalike omavalitsuste ja riigipoolsete toetuste ja teenuste osas ning aitab suhtlusel riigiasutustega.
HELVE MARIPUU
HELVE MARIPUUSotsiaaltöötaja
Helve töötab Diabeedikoolis sotsiaaltöötajana. Helve on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaaltöö-sotsiaalpoliitika eriala, spetsialiseerumisega klienditööle ja kõrvalerialaks psühholoogia. On töötanud Tartu Ülikooli Kliinikumis sotsiaaltöötajana üle kümne aasta, lisaks osalenud erinevates rehabilitatsioonimeeskondades ja nõustajana naiste varjupaigas. Helve on lõpetanud ka Viljandi Kultuuriakadeemia tekstiili eriala. SA Eesti Agrenska Fondiga koostöös on sealne koolitajaks spetsialiseerumine viinud erivajadustega noortele käsitööoskuste õpetamiseni. Helve on poja ja tütre ema. Diabeedikoolis nõustab Helve peresid kohalike omavalitsuste ning riigipoolsete toetuste ja teenuste osas, vajadusel osaleb pere ja teenusepakkuja vahelisel suhtlemisel.