Kas lapse saatmine lasteaeda või kooli tekitab Sinus hirmu ja ärevust? Kuidas ta seal diabeeditoimingutega hakkama saab ja kes teda aitab? Sa tunned, et ei saa tööl rahulikult olla, sest mõtled pidevalt, mis on lapse veresuhkur ja kas toidu katteks sai insuliin tehtud?

Või oled hoopis õpetaja, kelle klassis on diabeediga laps ning tahad teada, kuidas teda vajadusel aidata?

Diabeedikooli õed ja kogemusnõustajad tulevad lasteaeda või kooli kohale üle Eesti, pakkudes täpselt lapse vajadustele vastavat koolitust. Vastavalt lapse raviplaanile koolitame õpetajaid, söökla töötajaid, treenereid, tugispetsialiste ja klassikaaslasi üheskoos tegutsema selle nimel, et lapse tervis oleks väljaspool kodu hästi hoitud. Kõik meie koolitajad on kas ise diabeediga lapse vanemad, põevad ise diabeeti või on sellega palju kokku puutunud – võid olla kindel, et nad mõistavad Su muresid.

Meie koolitaja käib kohapeal ja nõustab telefoni teel seni, kuni haridusasutus ja lapsevanem tunnevad, et tulevad edaspidi koostöös ise toime.

Koolituse tulemusel on:

  • lapse kaaslased teadlikud diabeedist, oskavad esmaabi anda ja tänu info jagamisele on kaaslaste poolt narrimine haruharv;
  • tagatud, et sööklas osatakse arvutada toidu süsivesikuid ja kättesaadav iganädalane menüü;
  • haridusasutuses lapsel tugiisik, kes aitab teda toiduinsuliini arvutamisel, annustamisel ja süsivesikute arvutamisel;
  • kõik lapsega kokkupuutuvad täiskasvanud teadlikud madala veresuhkru tunnustest ja oskavad anda esmaabi.
Telli koolitus

Diabeedikoolitust lasteaeda või kooli on võimalik tellida nii lapsevanemal, haridusasutusel kui ka kohalikul omavalitsusel.

Koolituse tellimiseks saab Diabeedikooliga ühendust võtta e-posti (info@diabeedikool.ee), telefoni (53037571) või allpool oleva tellimisvormi kaudu.

Kui koolituse tellijaks on lapsevanem, siis saab Diabeedikool pakkuda lapse ravijuhendist ja individuaalsetest vajadustest lähtuvat koolitust.

Kui koolituse tellijaks on haridusasutus või kohalik omavalitsus, siis kokkuleppel lapsevanemaga saame samuti koolituse sisus lähtuda lapse individuaalsetest vajadustest. Kui kokkulepe lapsevanemaga pole võimalik või individuaalseks koolituseks puudub vajadus, siis saavad haridusasutuse töötajad koolituse käigus üldisema ülevaate 1. tüüpi diabeedist lastel, oskused eriolukordades käitumiseks ning praktiliselt harjutada esmaabi andmist diabeediga lapsele.

Telli koolitus

Diabeedikoolitust lasteaias või koolis on võimalik rahastada erinevatest allikatest:

  • Kui koolituse tellijaks on lapsevanem, kelle laps on Diabeedikooli rehabilitatsiooniteenuse klient, siis tasub koolituse eest Sotsiaalkindlustusamet või Töötukassa.
  • Perioodil 2021- juuni 2022 toimub 25 diabeediga lapse toetamiseks haridusasutuste töötajate koolitamine ja nõustamine EHK poolt rahastatava projekti „Tervise edendamine lasteaias ja koolis“ raames, mida viib ellu Tervise Arengu Instituut koostöös Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühinguga.
  • Kui koolituse tellijaks on haridusasutus või kohalik omavalitsus, siis on teenust võimalik rahastada haridusasutuste täiendkoolituste eelarvest.

Koolituse läbiviimiseks täidab lapsevanem koos lapse endokrinoloogiga “Diabeediravi juhised”, kus on kirjeldatud vajalikud tegevused diabeedi haldamiseks lasteaia- või koolipäeva jooksul. Koolituse käigus saab lasteaia või kooli personal teadmised ja oskused, et järgida „Diabeediravi juhistes“ toodut ning omalt poolt toetada diabeediga lapse head toimetulekut.

Lapsevanem peaks samuti koolitusel kohal olema, kuna see koolitus keskendub konkreetse lapse ravijuhistele ning tema vajadustele. Peale koolitust jääb lapsevanema kohustuseks igapäevane suhtlus kooli või lasteaiaga lapse diabeeti puudutavates küsimustes.

Lasteaia või kooli personalile mõeldud koolitusmaterjalid on jaotatud kolmeks tasemeks:

  • 1. taseme juhend kõigile lasteaia või kooli töötajatele. Selle juhendiga ei kaasne koolitust, info võib panna üles õpetajate toas, jagada koosolekul või siseveebis.
  • 1.+2. taseme juhend lapsega otseselt kokku puutuvatele õpetajatele ja teistele töötajatele. Nemad osalevad ka koolitusel.
  • 1.+2.+3. taseme juhend lapse tugiisiku(te)le koos koolituse ja praktiliste harjutustega.

Koolitaja kohtub ka haridusasutuse toitlustajaga, vaadatakse üle menüü ning süsivesikute arvestamine. Vastavalt sotsiaalministri määrusele Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis peab iga serveeritud toidu kohta olema arvestatud põhitoitainete (rasvad, valgud, süsivesikud) kogus ning see peab olema kättesaadav toidu valmistamise ja jaotamise kohas. Ehk siis – söökla peab olema võimeline iga päeva kohta väljastama menüü koos toiduportsude süsivesikute arvestusega.

Koolitusmaterjalid lasteaedadele ja koolidele

Telli koolitus

“Tänu õpetajatele tehtud koolitusele on meil koolis hea arusaamine olukorrast, õpetajad on mõistvad ja tulevad vajadusel vastu, klassikaaslased on toetavad, aitavad jälgida, et vahendite kott maha ei jääks jne…”

11-aastase tütre isa

KOOLITAJAD

MARET RODIN
MARET RODINKogemusnõustaja
Maret on kogemusnõustaja ning kahe tütre ema, üks lastest on diabeeti põdenud alates 2008. aastast. Maret on hariduselt toitlustusspetsialist, õppinud toitlustuse väikeettevõtlust, läbinud kogemusnõustaja koolituse ja täiendanud oma teadmisi tervisliku toitumise alal. Maret pakub tuge äsja diagnoosi saanud peredele (vajadusel juba haiglas), nõustab diabeedi ja toitumise osas, koolitab diabeedialaselt lasteaedade ja koolide personali eesti keeles.
KARIN SILLASTE
KARIN SILLASTEKogemusnõustaja
Karin on lõpetanud kogemusnõustaja koolituse ning alates 2020. aasta suvest tegeleb Diabeedikoolis nii laste- ja perede kui ka noorte ja täiskasvanute nõustamisega. Karin on kahe lapse ema, neist noorim põeb diabeeti alates 2011. aasta suvest.
SIRJE MULTRAM
SIRJE MULTRAMÕde
Sirje Multram on Diabeedikooli õde ja koolitaja alates 2012. aastast. Sirje on õendust õppinud kolmel korral, viimati lõpetas kooli 2012. aastal terviseõenduse erialal. Sirje on õena töötanud 50 aastat, sellest 30 aastat verekeskuses, seejärel kooliõena. Tööks diabeediga on ta läbinud täiendkoolitusi Eestis ja Soomes. Sirjel on täiskasvanud poeg ja tütar, ta on viie poisi ja kõigi diabeediga laste maailma parim vanaema.
Sirje nõustab lasteaedu ja koole diabeediga toimetulekul ja tegutseb õena meie suvelaagrites ja rehabilitatsiooniteenusel.
LIINA HEINVERE
LIINA HEINVEREDiabeediõde
Liina on diabeediõde, kes viib läbi tugiisikute väljaõpet koolides ja lasteadedes. Liina hobideks on jooga, rattasõit, koeraga jalutamine, lugemine ja aiatööd. Igapäevaselt õpetab Liina Tallinna Lastehaiglas peredele, kuidas diabeediga paremini toime tulla. Liina:”Kõige rohkem olen rahul siis, kui lapsevanemad on oma lapse diabeedi osas targemad, kui mina”.
NATALJA MASLENNIKOVA
NATALJA MASLENNIKOVAKogemusnõustaja
Natalja on Diabeedikooli kogemusnõustaja Ida-Virumaal. Natalja haridus on pedagoogikas ja õigusteaduses. Tema tütar põeb diabeeti alates 2012. aastast. Natalja pakub venekeelset nõustamist diabeediga laste peredele Ida-Virumaal ja koolitab diabeedialaselt lasteaedade ja koolide personali vene keeles.
KRISTI PEEGEL
KRISTI PEEGELKogemusnõustaja
Kristi on MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu üks asutajatest, ühingu juhataja ja kogemusnõustaja.
Kristi on kahe poja ema, vanem neist on põdenud diabeeti alates 2007. aastast.
Kristi on õppinud õigusteadust ja juhtimist, omandanud viimases ka magistrikraadi. Viimased kümme tööaastat on ta pühendanud 1. tüüpi diabeedile: perede toetamisele, haridusasutuste nõustamisele, diabeediga toimetuleku uurimisele, toetavate teenuste arendamisele ja koolituste läbiviimisele. Tööks diabeediga on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides.