ELDÜ viib 1.12.2019 – 31.12.2020 ellu projekti “Arusaadava kommunikatsiooni huvides nimevahetus: Diabeedikool”.

Projekti tulemusel luuakse kaubamärk Diabeedikool, mis on 1. tüüpi diabeeti põdevate laste ja täiskasvanute ning nende lähedaste jaoks hästi tuntud diabeedi-alaste tugiteenuste keskus.

Tõstmaks 1. tüüpi diabeeti põdevate täiskasvanute sihtrühma kaasatust ja teadlikkust meie poolt pakutavatest tugiteenustest, soovime muuta oma kaubamärgi nime Diabeedikooliks. Sellega koos soovime teha uue kodulehe ning välja töötada ja ellu viia turundus- ja kommunikatsiooniplaani tegevused. Oma teenuste tulemuslikkuse hindamiseks soovime luua töövahendit, mis näitab, kuidas muutub kliendi elukvaliteet ja diabeedi kontroll tänu meie teenuste kasutamisele.
Täiskasvanute sihtrühma suurema kaasatusega parandame ka oma huvikaitsevõimekust, õpime tundma sihtrühma muresid ja aitame kaasa nende lahendamisele ja õiguste kaitsele. Tugiteenuste tulemuste hindamine aitab kaasa teenuste arendamisele, kvaliteedi tagamisele ja läbi selle inimeste tervise hoidmisele.

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital 24 786,45 euroga.

PROJEKTI TEGEVUSED

Tõstmaks 1. tüüpi diabeeti põdevate täiskasvanute sihtrühma kaasatust ja teadlikkust meie poolt pakutavatest tugiteenustest, muutsime oma kaubamärgi nime Diabeedikooliks. Sellega koos lõime uue kodulehe www.diabeedikool.ee ning töötasime välja ja viisime ellu turundus- ja kommunikatsiooniplaani tegevused. Oma teenuste tulemuslikkuse hindamiseks lõime töövahendi, mis näitab, kuidas muutub kliendi elukvaliteet ja diabeedi kontroll tänu meie teenuste kasutamisele.

 

Projekti kestel suurenes meie klientide arv 30% võrra. Meie juures alustas tööd mitu uut nõustajat ja olemasolevad osalise koormusega nõustajad suurendasid oma töökoormust, kokku on projekti lõppedes meil 25 nõustajat üle Eesti. Meie rehabilitatsiooniteenuste käive täiskasvanute sihtrühmas suurenes aastaga 40% võrra. Omatulu teenimine annab meile võimaluse tagada järjepidevale huvikaitsetööle rahastus.