ELDÜ viis 01.09.2017 – 31.10.2018 ellu projekti „ELDÜ laieneb Lõuna-Eestisse“.

Projekti tulemusena on ELDÜ pakutav professionaalne ja kaasaegne diabeedi-alane rehabilitatsiooniteenus kättesaadav inimestele üle Eesti.

Selleks, et edendada Lõuna-Eesti 1. tüüpi diabeeti põdevate inimeste ja nende lähedaste patsiendiharidust, luua ja arendada neile tugivõrgustikku ning pakkuda kvaliteetsemat rehabilitatsiooniteenust, soovime avada oma esinduse Tartus, koolitada rehabilitatsiooniteenust osutavat personali ja soetada teenuse osutamiseks vajalikke seadmeid. Me näeme, et Tartus esinduse avamine võimaldab Lõuna-Eestis oluliselt suurendada ja arendada meie tegevusmahtusid, eriti just erinevate rehabilitatsiooniteenuste pakkumise osas, ja muuta nii ELDÜ majanduslikult elujõulisemaks.

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 14 980, 30 euro ulatuses.

PROJEKTI TEGEVUSED

Projekti põhieesmärgiks oli, et ELDÜ pakutav professionaalne ja kaasaegne diabeedi-alane rehabilitatsiooniteenus on kättesaadav inimestele üle Eesti. Eesmärk on saavutatud, Tartu kontori tegevus on käivitatud, personal koolitatud ning pakub teenust. Teenuselepingud Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassaga katavad ka Lõuna-Eestis osutatavad teenused.