13. novembril 2020. toimunud diabeedikonverentsi saad järele vaadata siin.

00:01:10 – Sissejuhatus

00:07:40 – 1. tüüpi diabeet ja Covid-19, dr. Ülle Einberg

00:41:36 – Madala ja kõrge veresuhkru mõju ajule, dr. Mari Lukka

01:05:53 – 1. tüüpi diabeeti põdevate inimeste küsitlusuuringu tulemused ja arutelu, Ailen Lang ja Epp Kallaste, Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar

MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu tellimusel viis Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar läbi 1. tüüpi diabeeti põdevate inimeste elukvaliteedi uuringu. Küsitluse andmed koguti perioodil juuli-september 2020 ja see toimus veebi- ja paberil küsitlusena.

Uuring viidi läbi projekti “1. tüüpi diabeeti põdevate inimeste huvikaitse arendamine” raames. Projekti eesmärgiks on 1. tüüpi diabeeti põdevate inimeste ühiskondliku mõjujõu kasvatamine ning nende huvikaitsealuste ja -tegevuste läbipaistvuse suurendamine. Projekti käigus viiakse läbi küsitlusuuring, et hinnata  1. tüüpi diabeeti põdevate inimeste elukvaliteedi mõjutajaid, toetavate teenuste ja ravitarvikute vajadust ja muid tervisega seotud kitsaskohti.

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Astu MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu liikmeks