ELDÜ viib 01.03.23-30.04.24 Aktiivsete Kodanike Fondi toel ellu projekti “Organisatsiooni võimestamine seoses erivajadustega laste tugisüsteemi reformiga (“Empowerment of the organization in relation to the support system reform for children with special needs”). 

Projekti eesmärgiks on organisatsiooni ettevalmistumine riigi poolt läbiviidavaks erivajadustega laste tugisüsteemi reformiks. Kuna reformi tulemusena muutuvad kohalikud omavalitsused oluliseks erivajadustega laste tugiteenuste tellijaks, siis on ELDÜ pikaajalise jätkusuutlikuse tagamiseks väga tähtis selgitada kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonna vastutajatele, mis täpsemalt on 1. tüüpi diabeet ja millised erivajadused selle haigusega seoses lastel ja noortel on. Oluline on, et omavalitsused muutuksid erivajadustega lastele mõeldud erinevate teenuste osas targaks tellijaks. Kuna 1. tüüpi diabeet on väga keeruline haigus, vajab see eraldi nõustamist, sest ELDÜ pikaajaline kogemus näitab, et sellest haigusest ei saada aru, kuna on liiga nüansirikas ja eluohtlik.

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. Projekti toetussumma on 19 644.68 eurot.

Projekti kokkuvõte
MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu (ELDÜ) projekti eesmärgiks oli valmistuda riigi poolt läbiviidavaks erivajadustega laste tugisüsteemi reformiks. Kuna reformi ESIALGNE eesmärk oli oluliselt suurendada kohalike omavalitsuste rolli erivajadustega laste tugisüsteemis osalemisel, siis oli meil äärmiselt oluline tõsta ELDÜ organisatsioonilist võimekust, et selgitada ja nõustada 1. tüüpi diabeeti haigestunud laste erivajaduste osas võimalikult suurt hulka kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonna eest vastutajaid, et omavalitsused saaksid aru 1. tüüpi diabeedist ja seda põdevate krooniliselt haigete laste erivajadustest ning sooviksid ja oskaksid nende jaoks erinevaid nõustamis- ja koolitusteenuseid tellida ja peresid toetada. Käigumuutus reformis toimus 2023.a. detsembri lõpus, mil Sotsiaalministeerium teatas, et reh. teenuse rahastamine riigi poolt kavatsetakse lõpetada. Meie jaoks on see absoluutselt uus ja tegelikult väga keeruline olukord, sest meie peamine rahastus tuleb reh. teenuse osutamisest, mis aitab elus hoida ka huvikaitset. Oleme äärmiselt tänulikud rahastajale meie projekti rahatamise eest, sest see projekt aitas meil areneda ühinguna ja kindlasti arendada huvikaitsevõimekust diabeeti põdevate laste eest seismisel.

ELDÜ is implementing a project from 01.03.23 until 30.04.24 to empower its organisation through a support system reform for children with special needs, with the Active Citizens Fund’s support.

The project aims to prepare the organisation for state-funded reform of the support system for children with special needs. Local governments will become key customers of these services, ensuring the long-term sustainability of ELDÜ. To understand type 1 diabetes and its special needs, local governments must be educated about the disease. Municipalities should be smart purchasers of services for children with special needs. The project is financed by the Active Citizens Fund of EEA grants, mediated by the Open Estonia Fund and the Association of Non-Governmental Organisations, with a total support of 19,644.68 euros.

Summary

The NGO Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing (ELDÜ) project aimed to prepare for the support system reform for children with special needs, initiated by the state. Since the initial aim of the reform was to significantly increase the role of local governments in participating in the support system for children with special needs, we needed to enhance ELDÜ’s organisational capacity to explain and advise as many local government social sector officials as possible on the special needs of children with type 1 diabetes. It would ensure that local governments understand type 1 diabetes and the special needs of these chronically ill children and are willing and able to order various counselling and training services for them and support their families. However, a change in the reform occurred at the end of December 2023, when the Ministry of Social Affairs announced that state funding for rehabilitation services would be discontinued. That presents an entirely new and very complicated situation for us, as our primary funding comes from providing rehabilitation services that support advocacy.

Nevertheless, the project was crucial because it allowed us to experience local governments’ attitudes towards our target group of children and learn from this for future communication. We are very grateful to the funders for financing this project. The experiences gained during the project have helped the organisation develop and advance our goal of advocating for children with diabetes.