ELDÜ viib 01.03.23-30.04.24 Aktiivsete Kodanike Fondi toel ellu projekti “Organisatsiooni võimestamine seoses erivajadustega laste tugisüsteemi reformiga (“Empowerment of the organization in relation to the support system reform for children with special needs”). 

Projekti eesmärgiks on organisatsiooni ettevalmistumine riigi poolt läbiviidavaks erivajadustega laste tugisüsteemi reformiks. Kuna reformi tulemusena muutuvad kohalikud omavalitsused oluliseks erivajadustega laste tugiteenuste tellijaks, siis on ELDÜ pikaajalise jätkusuutlikuse tagamiseks väga tähtis selgitada kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonna vastutajatele, mis täpsemalt on 1. tüüpi diabeet ja millised erivajadused selle haigusega seoses lastel ja noortel on. Oluline on, et omavalitsused muutuksid erivajadustega lastele mõeldud erinevate teenuste osas targaks tellijaks. Kuna 1. tüüpi diabeet on väga keeruline haigus, vajab see eraldi nõustamist, sest ELDÜ pikaajaline kogemus näitab, et sellest haigusest ei saada aru, kuna on liiga nüansirikas ja eluohtlik.

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. Projekti toetussumma on 19 644.68 eurot.

ELDÜ is implementing a project from 01.03.23 until 30.04.24 with the aim of empowering its organization through a support system reform for children with special needs, with the Active Citizens Fund’s support.

The project aims to prepare the organization for state-funded reform of the support system for children with special needs. Local governments will become key customers of these services, ensuring the long-term sustainability of ELDÜ. To understand type 1 diabetes and its special needs, local governments must be educated about the disease. Municipalities should be smart purchasers of services for children with special needs. The project is financed by the Active Citizens Fund of EEA grants, mediated by the Open Estonia Fund and the Association of Non-Governmental Organizations, with a total support of 19,644.68 euros.