Suvelaager 7-17-aastastele lastele toimub 11-16. juulil 2022. Jõulumäel. 

Suvi tähendab laste jaoks ka laagreid, diabeeti põdev laps ei ole selles osas erand. Korraldame juba aastast 2010 laste- ja noortelaagreid. Ühelt poolt on see  puhkus lapsevanematele – kõik need igapäevaselt kerkivad diabeediküsimused on nädala jooksul laagri meditsiinipersonali lahendada, lapsevanem elab nädal aega täielikult diabeedivaba elu. Seda on emadele-isadele vaja, et nad ülejäänud aasta suudaksid igapäevaselt lapsele toeks olla. Laagris on iga 7 lapse kohta üks meditsiinitöötaja, kes hoiab silma peal kõigel, mis diabeeti puudutab. Laager annab võimaluse õpetada uusi diabeediteadmisi, jagada kogemusi ja suhelda.

Paljudele laagrilistele on see võimalus leida uusi sõpru. Tihti on diabeeti põdev laps koolis ainuke sellise diagnoosiga ja tunneb end seetõttu teistest erinevana. Meie laagris on kõigil diabeet, imelikud tunduvad need, kel seda pole. Mitmed meie laagri õed ja juhendajad põevad samuti diabeeti, olles oma positiivse ellusuhtumisega lastele eeskujuks.

Lastelaagrid

Suur tänu kõigile osalejatele, nii lastele kui personalile, kes üheskoos on teinud Diabeedikooli laagritest suve suursündmused!

Kääriku laagri personal

Valma laagri personal

Siin on veidi videomeenutusi laagritest. Videote eest suur aitäh Sten Ausile!

Suur tänu meie laagrite toetajatele:

                                                                   

“See päästerõngas suvel, kus 5 ööd-päeva saavad vanemad “selja keerata”. Saavad jätta oma kalli vara hoole alla ja korrakski diabeedi peale mitte mõtelda”

Lapsevanem

“Olles koolis med.õde ja suhelnud mitmete diabeedilaste vanematega, siis kuulen, kui oluline on ELDÜ laager! Ja kuna see on nii nõutud, siis sinna ei saagi kõik tahtjad, aga seda on vaja!”

Kooliõde

“Laagrid on andnud nii lapsele kui ka mulle vanemana kindlama teadmise, et me ei ole üksinda. Jaa, meil on küll spetsiaalsed FB grupid, kus saab iga päev nõu küsida ja suhelda, aga päriselt toimuvad kokkusaamised on siiski midagi muud.”

Lapsevanem

2022 LASTELAAGRISSE REGISTREERIMINE

Laagrisse saame vastu võtta 180 last ja hetkel on kõik kohad broneeritud. Alloleva ankeediga saate oma lapse soovi korral laagrikoha ootejärjekorda registreerida. Kui mõni laps oma kohast loobub, siis pakume seda ootejärjekorras olevatele lastele.

Laagris osutame me rehabilitatsiooniteenuseid (diabeediõe, kogemusnõustaja, psühholoogi, füsioterapeudi, arsti ja loovterepeudi teenused), mis eeldab, et laagris osalev laps on Diabeedikooli rehabilitatsiooniteenuse klient (tal on kehtiv rehabilitatsiooniplaan ja suunamiskiri). Sarnaselt varasemate aastatega sõlmime ka kohalike omavalitsustega puudega lapse lapsehoiuteenuse lepingud. Üle 16-aastaste osalejate puhul rahastame laagrit tööalase rehabilitatsiooni raames.

Laagri omaosalus perele on 80 eurot lapse kohta.

Astu MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu liikmeks